Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Golčův Jeníkov – I. etapa

Projekt rekonstrukce náměstí

Název projektu:

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Golčův Jeníkov - I. etapa

Popis projektu:

Kompletní rekonstrukce komunikací, parkovišť a chodníků na náměstí, rekonstrukce zeleně, mobiliáře, včetně veřejného osvětlení

Termín zahájení:

15. 6. 2009

Termín dokončení:

15. 12. 2009

Dodavatel:

Dvořák - stavby pozemních komunikací, Dvorce 62, Havlíčkův Brod

Investor:

město Golčův Jeníkov

Celkové náklady:

10.538.717,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a regionální radou regionu soudružnosti NUTS 2 Jihovýchod.

Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF - 84,83 %

Příspěvek z národních veřejných zdrojů - 7,49 %

Vlastní zdroje - 7,68 %

Maximální výše podpory - 10.000.000,- Kč

Slavnostní předání náměstí T.G.Masaryka všem obyvatelům Golčova Jeníkova

Podvečerní čas čtvrtek 17. prosince patřil v našem městě k těm okamžikům, které se zapíší do dějin Golčova Jeníkova. Po více než rok trvajícím stavebním ruchu na hlavním náměstí T. G. Masaryka, dlouhých měsících, kdy byla zkoušena trpělivost zdejších občanů omezených touto gruntovní rekonstrukcí, dospělo na počátku prosince 2009 toto rozsáhlé dílo ke zdárnému konci!

A tak nic nebránilo tomu, aby se podvečerní čas čtvrtka 17. prosince zařadil v našem městě k velmi nevšedním a slavnostním okamžikům, o kterých se bude ještě dlouho hovořit. Generální rekonstrukce byla ukončena a dodavatelská firma dílo předávala všem občanům města. Symbolicky byla natažena bílá stuha mezi dva nově vysazené stromky a starosta města Ing. Pavel Kopecký spolu se zástupcem havlíčkobrodské stavební firmy DVOŘÁK - stavby pozemních komunikací panem Jiřím Veselým  ji přestřihli, čímž náměstí oficielně předali k užívání všem.

Předání rekontrukce náměstíSlavnostní chvíle umocnil nádherný sborový zpěv žáků místní základní školy, kteří si pod vedením paní učitelky Olgy Fialové připravili spoustu vánočních písní a koled, za což právem sklidili bouřlivý aplaus nejen přítomných zastupitelů města, ale i množství přihlížejících shromážděných kolem vánočního stromu a zrekonstruované barokní kašny. Přijeli se rovněž podívat zástupci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - poskytovatelé dotace, od firmy Dvořák byl přítomen i stavbyvedoucí pan Marek Šindelář, dále zde byli zástupci Policie ČR, Odboru dopravy MÚ Havlíčkův Brod a další hosté.

Po přestřižení pásky přednesl starosta města proslov, ve kterém shrnul všechny peripetie spojené se sháněním finančních prostředků, přes projektovou dokumentaci, až po vlastní realizaci rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. A neopomněl to vzít hezky z gruntu - od Goltze, vlastně již od Jeníka z Bratčic. Projev tudíž otiskujeme v plném znění:

„Když jsem v roce 2004 slavnostně otvíral Goltzovu tvrz, přirovnal jsem to k historickému okamžiku, který se dá srovnat snad jen s příchodem manželů Goltzových. Po třech letech v roce 2007 jsem toto tvrzení při otvírání DPS poopravit. Obávám se, že dnes budu muset to tvrzení opět poopravit. U obou zmíněných akcí jsme vždy podnikli malý výlet do minulosti a sledovali osudy stavby. Pokusím se o to i dnes, i když je jasné, že u náměstí to bude mnohem složitější.Předání rekontrukce náměstí

Možná právě v těchto místech někdy v 10. století vítězí pan Jeník z Bratčic nad zubrem a zakládá osadu Jeníkov. Tato osada se již od 13. století rozkládá od kostela sv. Markéty až ke kostelu sv. Kříže, který ležel v jižní části dnešního náměstí, patrně v místech pomníku padlých. Půdorys města patrně uzavírá dům Viktorin - bývalý hotel Černý orel, dnes sídlo firmy Lanete, kde Jiří z Poděbrad nocuje před bitvou u Uhrova. Za potokem v místě dnešního zámku se nachází tvrz Staré opatství, kolem ní osada Zábělčice. Takto odděleně existují obě osady až do 17. století a dnešní náměstí prakticky neexistuje.

Přeskočme nyní oněch sice ne nezajímavých 400 let a přesuňme se do roku 1636, kdy Jeníkov a okolní panství dostává za válečné zásluhy Martin Maxmilián Goltz. V roce 1640 zprovozní kostel sv. Kříže a věnuje mu zvon. Po skončení 30 ti leté války staví v místech Starého opatství věžovitou tvrz, dnešní Goltzovu tvrz. Zde na ještě neexistujícím náměstí staví budovu radnice, na severní straně staví budovu, dnešní hotel Slunce. Těmito stavbami okolo staré habrské cesty vlastně zakládá půdorys dnešního náměstí a natrvalo spojuje Zábělčice s Jeníkovem. Goltz ve své velikosti staví ještě jezuitskou rezidenci, loretánskou kapli a určitě mnoho dalších stavem.

Vedle těchto Goltzem založených stavem postupně vyrůstají další stavby, přicházejí židé a náměstí se postupně uzavírá do dnešní podoby. Na začátku minulého století je plocha náměstí holá hliněná, jen uprostřed stojí mariánský sloup s kašnou. Není zde ani jeden strom. Za první republiky se dláždí silnice středem náměstí a sází se oboustranná alej javorů. Pak se dlouho neděje nic, až v šedesátých letech výstavba vodovodu a rozšíření silnice přes město a sedmdesátých letech se jen asfaltuje.

A jaká je nedávná historie?

Po letech „hrabání v zemi“ staví město Goltzovu tvrz a DPS. Mimo tyto velké viditelné stavby se zahajují rekonstrukce komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti, snížení rychlosti, zvýšení počtu parkovacích míst, zvětšení plochy zeleně. V tomto duchu se opravuje Mírová ulice, Ráj, Havlíčkovo náměstí. Postupně se ze všech stran blížíme k náměstí TGM. V roce 2008 je překonán strach z této akce a „dvorní“ projektant pan Kolmaš dokončuje projekt rekonstrukce náměstí TGM. Z finančních důvodů se realizuje pouze rekonstrukce severní poloviny, tak zvaná II. etapa. Jako dodavatel je vybrána firma Dvořák, stavby pozemních komunikací, Havlíčkův Brod, která od pouti do konce roku 2008 tuto akci dokončuje za cenu 4,5 mil. Kč k naší naprosté spokojenosti.

Na podzim roku 2008 jednáme s Regionální radou regionu Jihovýchod o možnosti podpory rekonstrukce jižní poloviny náměstí, tak zvaná I. etapa. V této době se dokončuje projekt rekonstrukce zeleně, který provádí firma GECON Golčův Jeníkov. K našemu překvapení je projekt „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Golčův Jeníkov - I. etapa“ na jaře 2009 schválen. Ve výběrovém řízení jako kompletní dodavatel vítězí opět firma Dvořák, stavby pozemních komunikací, Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 10,6 mil. Kč. Dotace z ROP je 92,3%, tj. cca 9,7 mil. Kč. Práce se rozbíhají v červnu 2009 a jsou v souladu se smlouvou dokončeny začátkem prosince, opět k naší naprosté spokojenosti.

Rozhlédněte se nyní kolem a posuďte, zda se nám stanovené cíle projektu podařilo naplnit:

Kvalitativní změna vzhledu náměstí, kdy vhodným propojením zeleně vznikne prostor propojující zeleň u tvrze a zeleň v Mírové ulici. Změna vzhledu se nám opravdu podařila, přiznávám, že pro mnohé obyvatele až moc.

Otevřít plochu náměstí, zviditelnit a podtrhnout významné prvky. To, že tento cíl je splněn, vidí určitě každý, snad i nevidomý.

Vznik prostoru vzbuzující pocit bezpečí a klidu pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Pocit bezpečí a klidu dokážou nejlépe posoudit ženy, ale i zde bylo cíle dosaženo.

Plocha zeleně upravena pro konání kulturních akcí. Tohoto cíle bylo také dosaženo, jen si musíme počkat na jaro, až se vše zalezená. Předání rekontrukce náměstí

Závěrem bych chtěl poděkovat regionální radě za dotaci, projektantům a hlavně firmě Dvořák a všem jejím subdodavatelům za kvalitně odvedenou práci, zastupitelům a všem občanům za pochopení a trpělivost, kterou v době stavby prokázali. Pochopitelně nemohu zapomenout ani na M. M. Goltze za to, že před více jak 360 lety založil toto naše náměstí. Kdyby tak neučinil, neměli bychom co opravovat a jak Goltze znám, myslím, že kdyby měl více času, vystavěl by náměstí do podobné podoby, a proto je určitě s naším dílem spokojen. Dokonce jsem přesvědčen, že veškeré dění ve městě se zájmem „sleduje“.

Slavnostní akci provázelo pravé zimní počasí (přesto, že astronomická zima začínala až za čtyři dny) - bylo kolem osmi stupňů pod nulou a pod nohami příchozím křupal čerstvý snížek. Komu byla zima, tak se mohl zahřát horkým čajem a překrásnými tóny vánočních písniček v podání místních dětí pod nazdobeným a osvětleným „živým“ vánočním stromem… Tento strom - smrk - je vlastně rarita. Nejen, že jako jeden z mála z původní zeleně na náměstí zůstal zachován, ale má navíc tzv. dvojkmen. Město tak získává na mnoho let vánoční strom „zdarma“.Předání rekontrukce náměstí

Kdo měl zájem mohl navíc zhlédnout v okně budovy Lanete prezentaci o historii náměstí promítanou na velkoplošnou obrazovku.

Výsledný dojem z celkové rekonstrukce a revitalizace náměstí si každý občan udělá postupně sám. Jak to doposud vypadá letošní zima prověří kvalitu odvedené práce všech subdodavatelů, kteří se na rekonstrukci podíleli. Až se vše na jaře a v létě zazelená a mladé stromky vyraší, bude to určitě překrásný pohled…

Připravil: Ladislav Bárta, foto: L. Bárta a P. Nohejl

Předání rekontrukce náměstí

 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru