Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Oznámení o nakládání s odpady

Oznámení o nakládání s odpady v Golčově Jeníkově v roce 2024:

Vážení občané,

               na území Města Golčova Jeníkova platí obecně závazné vyhlášky č. 1 a č. 2/2021 schválené zastupitelstvem města dne 25.11.2021 pod č.j. 126 a 127/2021.V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění později vydaných předpisů (dále jen zákon) platí že:. Každý je povinen (§13 zákona) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem …..odst. 1 – písm a) – e)..(cit: c) soustřeďovat odpady odděleně (=třídit je zákonná povinnost) a písm.e) 3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5). Vyhláška města č. 2/2021 stanoví systém sběru a nakládání s jednotlivými komoditami (druhy odpadů) vznikajícími v domácnostech.

Jedná se o tyto druhy odpadů:

KO – komunální odpad = veškerý odpad vznikající na území obce – zejména pak odpad z domácností, jenž nelze již třídit a který je ukládán do popelnic. Nádoba, která má být vyvezena musí být umístěna do 0,5 m od kraje vozovky, aby nebránila provozu. Množství nádob pro fyzické osoby není zatím omezen. Žhavý popel nebude vyvezen.

Od 15-tého týdne roku začíná střídání odvozu nádob na BRKO po týdnu s odvozem komunálního odpadu. Ve městě Golčův Jeníkov se tedy jede každý lichý týden vždy v pondělí BRKO. V tomto lichém týdnu se na přilehlých obcích sváží obě nádoby na odpad z domácností (KO i BRKO). Jezdí dva sběrové vozy.

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad, jednou za čtrnáct dní  v hnědých nádobách v termínu od   8. 4.  – 18. 11. 2024.

OZ – odpad ze zeleně = odpad vznikající při údržbě zeleně je přednostně kompostován na vlastním kompostu, v případě nadbytku lze využít nádoby na BRO nebo přímo odvézt tento odpad na kompostárnu města vždy v pondělí a jednu sobotu v měsíci, v období,  pro zimní období platí možnost: první sobota v měsíci.

VOO – velkoobjemový odpad = odpad z domácností, který nelze umístit do kontejnerů či popelnic je možné předat na sběrném dvoře,  vždy ve středu a dvě soboty v měsíci (viz: aktuální rozpis na www.golcuv-jenikov.cz, odpady)

NO – nebezpečný odpad (NO) = odpad, který má alespoň jednu nebo více nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenitu, mutagenitu, schopnost uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicitu. I tento odpad patří na sběrný dvůr.

DOOR to DOOR od podzimu roku 2020 funguje svoz separovaného odpadu z domácností na plast a papír. Jednou za čtrnáct dní vždy v pátek se střídá svoz papíru a plastů z modrých a žlutých nádob u jednotlivých nemovitostí. Rozpis najdete na www.golcuv-jenikov.cz ve spodní části každé stránky.

Tříděné druhy odpadů v Golčově Jeníkově:

Železný šrot – na jaře 6. 4. 2024, na podzim: 18. – 19 . 10. 2024 mohou občané odložit železný odpad na chodník před svou nemovitostí (elektrospotřebiče staršího typu bez plastů, polystyrenů, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce).

Papírmodré kontejnery.

Kovyšedé kontejnery na kovové obaly

Sklo barevné – odpady ze skla mohou občané ukládat do zelených kontejnerů

Sklo bílé – odpady z čirého skla mohou občané ukládat do bílých kontejnerů na vybraných stanovištích.           

Plasty – patří do žlutých kontejnerů (případně kontejnerů se žlutým víkem) odpad z těchto kontejnerů je svážen na třídící linku, proto je možné do těchto kontejnerů umístit i:

Nápojové kartony = kompozitní obaly (charakteristické je i označení etiketou oranžové barvy), jedná se o komoditu, kterou tvoří: krabice od džusů, mléka, mléčných výrobků, vín a o obaly podobného charakteru.

Svozy: 1x týdně město GJ, Olšinky, Stupárovice, Sirákovice, Římovice

            2x týdně město GJ v období od 21. do 40. týdne

            1x2 týdny Nasavrky, Chlumek, Kobylí Hlava

Jedlé oleje – je možné předat v plastových nádobách na sběrný dvůr nebo je lze umístit na víko nádoby pro KO,BIO,DOOR to DOOR

Elektroodpad = červené kontejnery („Na tržišti“ + u DPS V Zahradách), na sběrný dvůr nebo do prodejen elektro jako zpětný odběr.

Stavební odpad – pouze omezené  množství do 100 kg – lze předat na sběrný dvůr.

Staré ošacení, boty, lůžkoviny, nepotřebné látky – patří do kontejneru umístěného na sběrném dvoře a nově u kont.stání „Na tržišti“.

Při větším množství odpadu z údržby veřejné komunikace na hranicích pozemku město zajistí odvoz na telefonu: 728 732 347 nebo 569 435 316. Služby nejsou určeny pro odpad vznikající podnikatelskou činností. Pouze za úhradu a na základě písemné dohody s městem mají podnikatelé možnost tyto služby využít.

Všechny komodity výše uvedené lze předat bezplatně i na sběrném dvoře, který funguje od r. 2013!.

Přehled místních poplatků a jejich splatnost v roce 2024 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2021:

Poplatek za jednoho psa ročně: 200,- Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200,- Kč

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Dítě do 6 let: 0 Kč

Osoba ve věku od 7-19 let:200,- Kč

Osoba ve věku od 20 do 64 let: 500,- Kč

Osoba ve věku 65 let a více: 300,- Kč

Chalupáři: 500,- Kč

Připomínáme, že splatnost poplatků je 31.3.2024. Nebude-li poplatek zaplacen včas, může být navýšen až na trojnásobek.

Občan

Facebook

 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru