Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Význační rodáci

Ota Hora

(26. 11 1909 Golčův Jeníkov - 1. 12. 1997 Ottawa v Kanadě)

Národně socialistický politik a novinář

Ota Hora, vystoupení na Václavském náměstí 25. 2. 1990Už od mládí projevoval hluboký zájem o dění kolem sebe a snahu zapojit se do práce na věcech veřejných. V rodném městě aktivně působil v Sokole, ale především v národně socialistické straně. Roku 1932 se stal nejmladším členem ústředního výkonného výboru strany. Mnoho a rád cestoval. Ze svých zápisů sestavil několik pozoruhodných materiálů: Rusko při práci, Švédsko volá, Mladá Jugoslávie, V Hitlerovově třetí říši.

Za války působil žurnalisticky v ilegalitě. Za odbojovou činnost obdržel prezidentské vyznamenání první třídy za zásluhy.

Po 2. sv. válce byl zvolen předsedou Národně socialistické mládeže. V říjnu 1945 byl jmenován členem Prozatímního národního shromáždění za Čs. stranu národně socialistickou. Ve volbách 1946 zvolen do Ústavodárného shromáždění za volební kraj Havlíčkův Brod. Jeho
parlamentní činnost vyvrcholila v prosinci 1947, kdy vystoupil s teorií, že Československo lze považovat za policejní stát.

Po únoru 1948 emigroval, nejprve do Německé spolkové republiky, později do Kanady. Zde se stal členem výkonného výboru Rady svobodného Československa, čestným předsedou Československého sdružení v Kanadě, čestným předsedou Sokola v Ottawě. Je rovněž nositelem kanadského vyznamenání Canadian Silver Jubilee Medal a Masarykovy ceny Československého sdružení v Kanadě za rok 1988. V roce 1991 mu byl prezidentem
Václavem Havlem propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy. V roce 1978 publikoval u Škvoreckých v Torontu Svědectví o puči. Dílo později vyšlo také v pražském Melantrichu (1991).
V roce 1993 založil Ota Hora nadaci, která každý rok odměňuje nejlepší práce týkající se historie Golčova Jeníkova.

JUDr. Karel Offer

(15. 6. 1909 Golčův Jeníkov - 13. 2. 1968 Surbiton v Anglii)

Hudební skladatel a překladatel

V roce 1939 byl pro svůj židovský původ nucen uprchnout z Českoslovenka. Útočiště našel v Anglii. Vyučoval na střední škole, komponoval a překládal hudební díla určená zejména mladým anglickým posluchačům. Přeložil a upravil české, německé a další lidové písně - Carols and Christmas Songs from Other Lands, Childrens Songs from Other Lands.

Věnoval se však také vlastní skladatelské práci. Za největší dílo lze považovat dvě suity Boyhood in Bohemia (Chlapectví v Čechách). Námět díla čerpal ze vzpomínek na dětství strávené v Golčově Jeníkově. Názvy jednotlivých částí (například Krenkova kovárna, Mertlíkův
hračkářský krám či Jeníkovský třešňový sad) připomínají místa dávné Offerovy inspirace.

Gertruda Thiebergerová

(1898 - 1977 New York)

Lyrická básnířka

Dcera jeníkovského rabína a později manželka pražského německého básníka Johannesa Urzidila. Spolu s manželem emigrovala do USA. Své verše psala německy.

PhDr. Friedrich Thieberger

(1888-1958 Jeruzalém)

Historik-judaista

Byl rovněž učitelem hebrejštiny Franze Kafky.

PhDr. Oskar Kosta

(23. 11. 1888 - 4. 2. 1973 Praha)

Německy píšící básník, překladatel a publicista

Vlastním jménem Oskar Kohn, píšící také pod pseudonymen Peter Pont nebo Oskar Senski
Rodina se roku 1897 přestěhovala z Golčova Jeníkova do Prahy, kde se Kosta později seznámil s pražskými židovskými autory, mimo jiné s Maxem Brodem a Franzem Kafkou, o němž později napsal studii Hledání a bloudění Franze Kafky. Byla otištěna roku 1958 v časopise Nový život. Svou překladatelskou činnost zaměřil Kosta především na poezii. Do němčiny přebásnil verše Hrubínovy Kunderovy či Mikuláškovy. Z klasických prozaických děl je znám především jeho překlad Vančurova Pekaře Jana Marhoula a Čapkových Obrázků z domova.

Karel Pavlík

(30. 10. 1862 - 23. 4. 1890 Praha)

Figurální malíř

V knize Karla Poláka V posvátné půdě Vyšehradu je následující pasáž: „Na jubilejní výstavě v Praze roku 1891 byl vystaven jeho krásný, bohužel ne zcela dokončený obraz Libušin soud a jiný obraz, zvaný Nebezpečná, krásný akt.“ Karel Pavlík zemřel velmi mlád v nouzi, téměř nepovšimnut. Další díla: Samson a Dalila, Otrokář, Venuše se zjevuje Praxitelovi, Ctirad a Šárka - nedokončený.

Doc. Dr. Karel Thon

(1879 - 17. července 1906 Golčův Jeníkov)

Zoogeograf

Ve svých 24 letech patřil k nejmladší docentům UK v Praze. Jeho Úvod do všeobecné zoogeografie se řadí k základním dílům tohoto oboru.

Doc. Dr. Jan Thon

(28.5. 1886 - 16. 12. 1973 Praha)

Knihovník a osvětový pracovník, ředitel ústřední knihovny hl. města Prahy

Byl též literárně činný a již roku 1926 vydal knížku intimní lyriky Opuštěné stopy. V mládí se podílel na vydavání prací Máchy a Sabiny. Redigoval též Českou revui. Od roku 1928 přednášel na filozofické fakultě UK v Praze. Dlouhá léta řídil literárně kritickou přílohu Národních listů Knihy a čtenáři.

Za svého odborného studia a působení načerpal látku ke spisům: Studie dějin knihkupectva a nakladatelstva československého, Lidové knihovnictví jako součást národní tradice, Nakladatel Jan Laichter, O městských knihovnách, knihách a lidech, Osvětou ke svobodě, Mezi knihami a lidmi, Knihovnická fantazie, Knihovníci a knihomilové.

Donato

(30. 4. 1839 - datum úmrtí není známo)

Jednonohý tanečník

Donato, vlastním jménem Antonín Nedvěd, pocházel z hrnčířské rodiny. Otec mu zemřel r. 1848 při obraně Prahy. Matka tedy prodala majetek a odstěhovala se i se synem z Golčova Jeníkova do Terstu, kde žili její přátelé. Antonín dobrovolně vstoupil k pěšímu pluku Hessa a podle autobiografie publikované 22. 1. 1874 v Národních novinách přišel v bitvě u Magenty o nohu. Tanečnímu umění se údajně naučil sám, bez cizí pomoci. Získal věhlas nejen v Evropě a Americe, ale i v Egyptě, Indonesii a Polynesii.

Jan Schuster

(23. 5. 1842 - 28. 4. 1914 Golčův Jeníkov)

Matematik a botanik

Profesor c. k. námořní akademie v Pole (Polji) a c. k. školní rada se ke stáru vrátil do Golčova Jeníkova. Obohatil přírodopisné sbírky zdejší školy o mnoho exemlářů mořských lastur. Zamýšlel ve městě vybudovat opatrovnu pro starší občany. Věnoval svému plánu mnoho úsilí a na opatrovnu nezapomněl ani ve své závěti.

Aron Kornfeld

(2. 8. 1795 - 27. 10. 1881 Golčův Jeníkov)Aron Kornfeld

Theolog a filozof

Bývá považovaný za jednoho z posledních klasických rabínských autorů v českých zemích. Založil v Golčově Jeníkově ješivu - talmudskou školu, vyšší stupeň židovské školy. Z ní vycházeli židovští rabíni, soudci a učitelé, ale logické myšlení si tu procvičovali i budoucí podnikatelé.

Mezi nejslavnější žáky patří Ignác Kuranda, pozdější poslanec říšského sněmu, dále Szanto, vydavatel dříve hojně čteného židovského týdeníku Die Neuzeit, a Isaak Mayer Weis-Wise, zakladatel amerického reformního judaismu. Po Kornfeldově smrti byla škola, poslední svého druhu v Čechách, uzavřena.

Aron Kornfeld je autorem spisu Poznámky ke kabale (1865).

Jarmila Kratochvílová

(narozena 26. 1. 1951)

Běžkyně a trenérka

Jarmila Kratochvílová je držitelkou světového rekordu v běhu na 400 m (47,99) a na 800 m (1:53,28). V roce 1981zvítězila na Světovém poháru v běhu na 400 m. Roku 1983 vyhrála mistrovství světa v běhu na 400 a 800 m. Stříbrnou medaili v běhu na 400 m získala na olympijských hrách v roce 1980. Druhé místo obsadila také v běhu na 400 a a 4 × 400 m na mistrovství Evropy v roce 1982 a na mistrovství světa v běhu na 4 × 400 m v roce 1983.
Její jméno nese silniční běh na 15 km, který se v Golčově Jeníkově každoročně koná již od roku 1985.

Adolf Kosárek

(6. 1. 1830 Herálec - 30. 10. 1859 Praha)

Malíř, krajinář

Adolf Kosárek se v Golčově Jeníkově sice nenarodil, ale strávil zde část dětství. Zdejší krajinu si velmi oblíbil, což dokládají mnohá z jeho děl. Během šesti let vytvořil stovku obrazů, z nichž nejznámější Česká krajina a Selská svatba se nacházejí v majetku Národní galerie. Díla z počátku jeho malířské dráhy jsou rázu romantického, objevují se v nich však i výrazně realistické prvky. Obrazy, na nichž se snažil dokonale vystihnout atmosféru krajiny středních Čech, mají naopak blízko k impresionismu.

Hostačovský rodák Bohumil Zahradník Brodský

(1862 - 1939)

Spisovatel

Jeho otec pracoval jako zámecký zahradník v Hostačově. Později se rodina přestěhovala do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. První literární práce publikoval mladý Zahradník ve studentských časopisech na zdejším gymnáziu. Po jeho absolvování vstoupil do semináře v Hradci Králové, kde byl roku1886 vysvěcen na kněze. Krátce pobýval ve Zruči nad Sázavou, později na faře v Okrouhlicích u Votic. Je autorem tzv. knížek lidového čtení. Jejich děj se odehrává většinou ve venkovském prostředí. Na Zahradníkovy práce navazovala díla Vlasty Javořické nebo Vlasty Pittnerové.

Bratčický rodák Jan Perner

(1815-1845)

Průkopník železniční dopravy v Čechách

Jan Perner byl synem zdejšího mlynáře, později se však rodina přestěhovala do Pardubic. Projektant a stavitel hlavní císařské dráhy z Olomouce do Prahy, tragicky zahynul ve třiceti letech. Při jedné z prvních jízd vlaku na své trati poblíž Chocně utrpěl smrtelné zranění lebky. Zemřel v pardubickém mlýně svého otce.

Významné osobnosti, které navštívily Golčův Jeníkov

Roku 1679 za velikého moru ujížděl se svým dvorem a ministry po haberské cestě do Prahy císař Leopold.

Roku 1723 jel císař Karel VI. přes Habry, Jeníkov a Čáslav do hlavního města ke korunovaci, stejně jako o dvacet let později jeho dcera císařovna Marie Terezie.

Nedobrovolnou zastávku v Golčově Jeníkově si na své cestě z Vídně do Prahy udělal i Wolfgang Amadeus Mozart roku 1789. Tehdy se mu údajně zlomilo pravé kolo u kočáru. Zatímco se kníže Karel Lichnowský, v jehož doprovodu skladatel cestoval, staral o opravu škody, navštívil Mozart kapli, v níž se zájmem naslouchal hře na varhany. O zdejším pobytu se zmínil i v dopise své ženě Konstanzi.

Dne 13. 10. 1836 projížděl městem císař Ferdinand Dobrotivý s manželkou. Údajně zde dokonce přepřehal a mile pobesedoval s hodnostáři města.

Roku 1839 zde v hostinci U Slunce poobědvala při cestě z Pilnice do Vídně císařovna matka Karolina Augusta. Zdržela se dvě hodiny a štědře obdarovala místní chudé.

Při návratu z bitvy u Hradce Králové si tady 5. listopadu 1866 odpočinul císař František Josef I.
Městečko navštívily také významné postavy českého kulturního života: Egon Ervin Kisch - děj jeho novely Parchkopfovo zkrocení končí právě v Golčově Jeníkově - či Ladislav Rieger a František Palacký, kteří často nocovali v budově děkanství.

Také Ema Destinová, kdykoliv pobývala u Václava Lobřanského na zámku v Úhrově, navštěvovala Golčův Jeníkov. Prý se zde v mysliveckém obleku projížděla na koni. Ráda se zastavila na malé občerstvení v hostinci U Zastávky.

Dne 23. června 1938 navštívil své rodné město Karel Prchal, starosta amerického Sokola.

Turista

Facebook

 

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26
27
28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru