Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Nakládání s odpady

Oznámení o nakládání s odpady v Golčově Jeníkově v roce 2015:

Vážení občané,

na území Města Golčova Jeníkova platí „Vyhláška o stanovení systému sběru odpadů….“ č. 1/2009 v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění později vydaných předpisů - dále jen zákon. Každý je povinen (§10 zákona) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpad přednostně využívat a třídit. Každý se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu se zákonem. Vyhláška města obsahuje i systém organizovaného sběru a nakládání s jednotlivými komoditami vznikajícími v domácnostech.

Jedná se o tyto druhy odpadů

KO - komunální odpad = veškerý odpad vznikající na území obce – zejména pak odpad z domácností, jenž nelze již třídit a který je ukládán do popelnic. Nádoba, která má být vyvezena, musí být umístěna do 0,5 m od kraje vozovky, aby nebránila provozu. Množství nádob pro fyzické osoby není omezen. Žhavý popel nebude vyvezen.

BRO - biologicky rozložitelný odpad = sezónní, 14-ti denní svoz biologicky rozložitelného odpadu v hnědých nádobách od 20. 4.

OZ - odpad ze zeleně = odpad vznikající při údržbě zeleně je přednostně kompostován na vlastním kompostu, v případě nadbytku lze využít nádoby na BRO nebo přímo odvézt tento odpad na kompostárnu města od dubna do listopadu, vždy v pondělí a jednu sobotu v měsíci (viz: aktuální rozpis = příloha tohoto oznámení)

VOO - velkoobjemový odpad = odpad z domácností, který nelze umístit do kontejnerů či popelnic, je možné předat na sběrném dvoře, který je otevřen vždy ve středu a jednu sobotu v měsíci (viz: aktuální rozpis)

NO - nebezpečný odpad = odpad, který má alespoň jednu nebo více nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenitu, mutagenitu, schopnost uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicitu. I tento odpad patří na sběrný dvůr.

Tříděné komodity v Golčově Jeníkově

Železný šrot – na jaře: 17. - 18. 4. 2015, na podzim: 10. 10. 2015 mohou občané odložit železný odpad na chodník před svou nemovitostí (elektrospotřebiče staršího typu bez plastů, polystyrenů, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce).

Tento druh odpadu lze také předat na sběrném dvoře.

Papír – 20 ks modrých kontejnerů.

Sklo barevné – odpady ze skla mohou občané ukládat do zelených kontejnerů, které jsou rozmístěny na 22 stanovištích.

Sklo bílé – odpady z čirého skla mohou občané ukládat do bílých kontejnerů, které jsou rozmístěny na 15-ti stanovištích.           

Plasty – patří do žlutých kontejnerů (případně kontejnerů se žlutým víkem) k dnešnímu dni je 26 míst (včetně přilehlých obcí), odpad z těchto kontejnerů je svážen na třídící linku, proto je možné do těchto kontejnerů umístit i:

Nápojové kartony = kompozitní obaly (charakteristické je označení etiketou oranžové barvy na sběrném kontejneru), jedná se o krabice od džusů, mléka, mléčných výrobků, vín a obaly podobného charakteru.

Svozy

  • 1x týdně město GJ, Olšinky, Stupárovice, Sirákovice, Římovice
  • 2x týdně město GJ v období od 21. do 40. týdne
  • 1x2 týdny Nasavrky, Chlumek, Kobylí Hlava

Opět platí, že pokud občané nevyužijí kontejnerových nádob, mohou výše uvedené komodity předat na sběrném dvoře.

Elektroodpad – patří na sběrný dvůr nebo do prodejen elektro se zpětným odběrem.

Staré ošacení, boty, lůžkoviny, nepotřebné látky – patří do kontejnerů umístěných na sběrném dvoře.

Při větším množství odpadu z údržby veřejné komunikace na hranicích pozemku město zajistí odvoz na telefonu: 728 732 347 nebo 569 435 316.

Pozor – tyto služby nejsou určeny pro odpad vznikající podnikatelskou činností, pouze za úhradu a na základě písemné dohody s městem mají podnikatelé možnost tyto služby využít.

Vážení poplatníci, v souvislosti s „Vyhláškou o místních poplatcích č. 1/2014“ připomínáme, že zákonná lhůta pro úhradu poplatků uplynula 31. 3. 2015. Pokud poplatek nebyl zaplacen včas, může být navýšen až na trojnásobek. Pro rok 2015 jsou ceny místních poplatků: pro osoby trvale žijící na území obce: 400,- Kč, za rekreační nemovitost 700,- Kč.

Úřad

Facebook

 

Svoz odpadu

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru