Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
28. června 2007

Přítomni:            15 členů ZM

 

Omluveni:                  

                       

Neomluveni:    

048/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

049/2007  Žádost o finanční příspěvek - pojízdná prodejna

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek panu VK,Ostružno na provoz pojízdné prodejny. Příspěvek ve výši 15.000,- Kč/rok, v letošním roce 7.500,- Kč.

050/2007  Žádost o nezbudování příčného prahu v Ráji

Zastupitelstvo města neschválilo žádost obyvatel Nádraží o zrušení příčného prahu na začátku Golčova Jeníkova.

051/2007  Prodej pozemku 133/3 v k.u. Nasavrky

Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 133/3 v k.u. Nasavrky o výměře 1 033 m2 paní JK, 280 02  Kolín 2, za cenu 9.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

052/2007  Prodej pozemku 496/10 v k.u. Kobylí Hlava

Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 496/10 v k.u. Kobylí Hlava o výměře 602 m2 panu MO, 582 82  Golčův Jeníkov, za cenu 6.200,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

053/2007  Prodej pozemku 12/24 v k.u. Vtěšice

Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 12/24 v k.u. Vrtěšice o výměře 178 m2 paní KF, Praha 8, za cenu 8.900,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

054/2007  Propagace města - vizitky

Zastupitelstvo města neschválilo účast města na vizitkovém projektu firmy Agentura JITRO.

055/2007  Zástavní právo, věcné břemeno

Zastupitelstvo města schválilo

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta