Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
31. května 2007

Přítomni:            14 členů ZM

 

Omluveni:                   Jiří Kratochvíl

                       

Neomluveni:    

039/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

040/2007  Delegování zástupce města na valnou hromadu

Zastupitelstvo města delegovalo na jednání valné hromady společnosti VAK Havlíčkův Brod konané dne 21. 6. 2007 za město Golčův Jeníkov starostu města Ing. Pavla Kopeckého.

041/2007  Prodej pozemků

Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků:

-          parcelu č. 2162/14 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 26 m2 paní DK, Golčův Jeníkov, za cenu 70,- Kč/m2, tj. za cenu 1.820,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 2201/9 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 30 m2 panu JŠ, Kutná Hora, za cenu 70,- Kč/m2, tj. za cenu 2.100,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 224/4 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 100 m2 paní JM, Golčův Jeníkov, za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 12.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

042/2007  Prodej st. parcely č. 202/2 včetně bývalých kanceláří

Zastupitelstvo města schválilo prodej st. parcely č. 202/2 včetně bývalých kanceláří FP, Golčův Jeníkov a LM, 582 62 Sobíňov, za cenu 190.000,- Kč.

043/2007  Výběrové řízení – pronájem nebytových prostor v č.p. 119

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení pronájem nebytových prostor na Havlíčkově náměstí č.p. 119 (bývalá mlékárna) paní Kristýně Červinkové, Humpolecká 1510, Havlíčkův Brod.

044/2007  Výběrové řízení – stavební úpravy v mateřské škole

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení malého rozsahu firmu na akci „Stavební úpravy mateřské školy Golčův Jeníkov“:

  1. Zbyněk Němec, V Zahradách 725, Golčův Jeníkov                                            583.660,- Kč
  2. ZERON Jan Němec, Komenského 461, Golčův Jeníkov                                   625.273,60 Kč

045/2007  Výběrové řízení – stavební úpravy v základní škole

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení malého rozsahu firmu na akci „Stavební úpravy tříd v ZŠ Golčův Jeníkov“:

  1. ZERON Jan Němec, Komenského 461, Golčův Jeníkov                                   389.949,- Kč
  2. Zbyněk Němec, V Zahradách 725, Golčův Jeníkov                                            404.565,80 Kč

046/2007  Smlouvy

Zastupitelstvo města schválilo smlouvy:

-          Smlouvu č. EP-12-2000307/VB/1 o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. (el. vedení na mostě k č.p. 145)

-          Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HB-09-259/07-VB(BS)/d, HB-09-254/07-VB(BS)bj., HB-09-338/07-VB(BS) a HB-09-326/07-VB(BS)bi s firmou MERO ČR, a.s. – intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín, Potěhy

047/2007  Odpady

Zastupitelstvo města jmenovalo komisi ve složení starosta, Dana Koudelová, Ing. Tomáš Popílek a Jiří Kratochvíl na posouzení celé odpadové problematiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta