Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
26. dubna 2007

Přítomni:            15 členů ZM

 

Omluveni:         

                       

Neomluveni:    

024/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

026/2007  DPS

Zastupitelstvo města schválilo definitivní verze:

-          Kritérií pro posuzování o nájmu v domě s pečovatelskou službou.

-          Oznámení MÚ.

-          Ceníku úkonů.

-          Nájemného v DPS – 70 Kč/m2.

-          Žádost o byt v DPS

027/2007  Půjčky z FRB

Zastupitelstvo města schválilo tyto půjčky z FRB:

 

JL

G. Jeníkov

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

JZ

G. Jeníkov

250.000,-

Vestavba bytu do půdního prostoru

ZS

G. Jeníkov

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

PP

G. Jeníkov

140.000,-

Obnova střechy starší 15 let (krytina i konstrukce) Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

LV

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

FS

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

JM

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

HT

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

KH

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

FR

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

VV

G. Jeníkov

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

DM

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

G. Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

028/2007  Prodej pozemků

Zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků:

-          parcelu č. 349 v k.u. Nasavrky o výměře 263 m2 a parcelu č. 350/1 o výměře 242 m2 manželům M, Nasavrky, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za cenu 25.250,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 28/3 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 238 m2 manželům B, Praha, za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 28.560,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 26/2 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 23 m2 panu VR, Kutná Hora, za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 2.760,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 570/3 v k.u. Kobylí Hlava o výměře 35 m2 paní KS, Praha, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za cenu 1.750,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující + nutný souhlas souseda.

-          Část parcely 2183 v k.u. Golčův Jeníkov dle zásad schválených zastupitelstvem dne 21.12. 2006.

029/2007  Prodej st. parcely č. 95 včetně domu č.p. 137

Zastupitelstvo města schválilo prodej st. parcely č. 95 včetně domu č.p. 137 firmě Kejval CZ, s.r.o., Golčův Jeníkov za cenu 1.538.000,- Kč.

030/2007  Bezúplatný převod věcných prostředků PO

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod těchto věcných prostředků PO (inv. číslo: 3301) SDH Ždírec nad Doubravou:

-          Hydraulický rozpínák RH 1-32 + ruční pumpa                                         68 208,- Kč

-          Hydraulické nůžky NH 1-100                                                                       30 276,- Kč

-          Rozpínací válec LHZ                                                                                     78 657,- Kč

-          Celková hodnota předávaného majetku                                             177 141,- Kč

031/2007  Příspěvek na TI Za Parkem

Zastupitelstvo města neschválilo finanční příspěvek na přípojku vody a plynu stavebníkům v ulici Za Parkem. Město v následujících letech provede výstavbu VO a vozovky v této ulici a tím se vykompenzuje příspěvek, který město v jiných lokalitách stavebníkům poskytlo.

032/2007  Uzavření MŠ

Zastupitelstvo města schválilo uzavření mateřské školy od 16.7. 2007 do 31.8. 2007 z důvodu stavebních úprav.

033/2007  Výběrové řízení - Úprava Havlíčkova náměstí

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení malého rozsahu firmu na akci „Úprava Havlíčkova náměstí“:

  1.  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto                                                   2 171 921,- Kč
  2.  M-SILNICE a.s., o.z. Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod                             2 370 905,- Kč
  3.  Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,s.r.o., Havlíčkův Brod                       2 401 742,- Kč

034/2007  Výběrové řízení - Chodník Ráj

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení malého rozsahu firmu na akci „Chodník Ráj“:

  1.  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto                                                   1 796 105,- Kč
  2.  Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,s.r.o., Havlíčkův Brod                       1 955 295,80
  3.  Dvořák stavby pozemních komunikací, Havlíčkův Brod                         1 961 457,- Kč

035/2007  Školní areál – víceúčelové hřiště

Zastupitelstvo města schválilo koncepci rozvoje školního areálu.

036/2007  Závěrečný účet města a audit za rok 2006

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2006 a zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2006.

037/2007  Výsledek hospodaření a audit Základní školy a Mateřské školy G. Jeníkov, příspěvkové organizace za rok 2006

Zastupitelstvo města schválilo výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Golčův Jeníkov, příspěvkové organizace za rok 2006 – zisk ve výši 745,50 Kč a zprávu o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006.

038/2007  Přidělení bytu

Zastupitelstvo města byt v č.p 192 v ul. 5. května paní M, G. Jeníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta