Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
13. prosince 2007

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

Omluveni:                 

                       

Neomluveni:    

095/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

096/2007  Prodej parcel

Zastupitelstvo města schválilo prodej:

097/2007  Navýšení dotace na tréninkové hřiště

Zastupitelstvo města schválilo navýšení dotace na tréninkové hřiště Tělovýchovné jednotě SOKOL Golčův Jeníkov, 5. května 263, Golčův Jeníkov o 50.000,- Kč – tj. z 350.000,- Kč na 400.000,- Kč.

098/2007  Vyhláška 7/2007 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 7/2007 o místních poplatcích.

099/2007  Skládka TDO

Zastupitelstvo města schválilo:

100/2007  Plnění rozpočtu a rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu k 30.11.2007 a rozpočtovou změnu č.16.

Zastupitelstvo města schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2008 rozpočtové provizorium. Platí se pouze nutné provozní výdaje a už schválené probíhající investice.

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta