Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
25. ledna 2007

Přítomni:           15 členů ZM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

001/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

002/2007  Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města schválilo výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 614/2006 a to v maximální výši:

            člen rady:                   1 190+160=1 350,- Kč                    zaokrouhleno: 1 350,- Kč

            předseda výboru:     1 010+160=1 170,- Kč                    zaokrouhleno: 1 170,- Kč

            člen výboru:                  800+160=   960,- Kč                    zaokrouhleno:    960,- Kč

            člen zastupitelstva       320+160=   480,- Kč                    zaokrouhleno:    480,- Kč

003/2007  Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva při souběhu výkonu několika funkcí

Zastupitelstvo města schválilo schválit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva při souběhu výkonu několika funkcí takto:

Měsíčně se vyplácí pouze jedna odměna, a to ta vyšší. Obě odměny se vyplatí pouze ty měsíce, kdy také zasedá příslušný výbor.

004/2007  Záměr prodeje parcely st. 83 v k.u. Golčův Jeníkov

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje parcely st. 83 o výměře 110 m2 v k-u- Golčův Jeníkov.

005/2007  Prodej parcel 9/2 a 14/2 v k.u. Vrtěšice

Zastupitelstvo města schválilo prodej parcel 9/2 o výměře 320 m2 a 14/2 o výměře 31 m2 v k.u. Vrtěšice panu JP, Vrtěšice za 50,- Kč/m2.

006/2007  Udělení výjimky na prodej parcely 826/13 v k.u. Golčův Jeníkov

Zastupitelstvo města schválilo udělení výjimky na prodej parcely 826/13 o výměře 893 m2 v k.u. Golčův Jeníkov pro pana LZ, Golčův Jeníkov.

007/2007  Členství ve Svazu měst a obcí ČR

Zastupitelstvo města neschválilo vstup města do Svazku měst a obcí ČR.

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta