Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 06 ze dne
18. dubna 2007

Přítomni:            5 členů RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

044/2007  Prodej st. 202/2 včetně stavby

Rada města vzala na vědomí informaci starosty, že 5.2.2007 skončilo první kolo prodeje st. parcely č. 202/2 včetně bývalých kanceláří JZD dle zásad schválených zastupitelstvem dne 21.12. 2006, do kterého se žádný zájemce nepřihlásil. Rada města pověřila starostu zahájením druhého kola po uplynutí 3 měsíční lhůty – druhé kolo bude zahájeno začátkem května 2007.

045/2007  Prodej č.p. 13,14,15

Rada města vzala na vědomí informaci starosty, že 25.4.2007 skončí první kolo prodeje st. parcel č. 208, st. 209 a st. 210 včetně domu č.p. 13, 14, 15 dle zásad schválených zastupitelstvem dne 21.12. 2006. Odhadní cena je 2.111.630,- Kč.

046/2007  Prodej č.p. 137

Rada města vzala na vědomí informaci starosty, že 25.4.2007 skončí první kolo prodeje st. parcely č. 95 včetně domu č.p. 137 dle zásad schválených zastupitelstvem dne 21.12. 2006. Odhadní cena je 1.537.210,- Kč.

047/2007  Reklamní poutač

Rada města projednala a schválila žádost firmy Houfek – výroba strojů, Obora 979, Golčův Jeníkov o umístění reklamního poutače na pozemek p.č. 2210/3 v k.u. Golčův Jeníkov ve vzdálenosti min. 50 m od obchvatu.

048/2007  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej těchto pozemků:

-          parcelu č. 349 v k.u. Nasavrky o výměře 263 m2 a parcelu č. 350/1 o výměře 242 m2 manželům M, Nasavrky za cenu 50,- Kč/m2, tj. za cenu 25.250,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 28/3 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 705 m2 manželům B, Praha 10, za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 84.600,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 26/2 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 23 m2 panu VR, Kutná Hora, za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 2.760,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 570/3 v k.u. Kobylí Hlava o výměře 35 m2 paní KS, Praha 4, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za cenu 1.750,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující + souhlas souseda.

-          Část parcely 2183 v k.u. Golčův Jeníkov dle zásad schválených zastupitelstvem dne 21.12. 2006.

049/2007  Omezení parkování na náměstí

Rada města projednala a schválila realizaci svislého dopravního značení – zóna omezující parkování kamionů na náměstí TGM a Havlíčkově náměstí. Realizaci provede firma Martin Líska, Bělohradská 113, Havlíčkův Brod, nabídková cena 25 602,- Kč.

050/2007  Bezúplatný převod prostředků PO

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválila bezúplatný převod těchto věcných prostředků PO (inv. číslo: 3301) SDH Ždírec nad Doubravou:

-          Hydraulický rozpínák RH 1-32 + ruční pumpa                                         68 208,- Kč

-          Hydraulické nůžky NH 1-100                                                                       30 276,- Kč

-          Rozpínací válec LHZ                                                                                     78 657,- Kč

-          Celková hodnota předávaného majetku                                             177 141,- Kč

Tento majetek byl bezúplatně převeden městu v roce 2005 a v roce 2006 bylo městu bezúplatně převedeno vyprošťovací zařízení Narimex a toto město nepotřebuje.

051/2007  Příspěvek na TI Za Parkem

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválila finanční příspěvek na přípojku vody a plynu stavebníkům v ulici Za Parkem. Město v následujících letech provede výstavbu VO a vozovky v této ulici a tím se vykompenzuje příspěvek, který město v jiných lokalitách stavebníkům poskytlo.

052/2007  Opravy kanalizací, likvidace septiků

Rada města projednala a schválila realizaci těchto akcí firmou Ing. Miroslav Vondra – VHS, Golčův Jeníkov:

-          Kanalizace + likvidace septiku u č.p. 203                                      35 780,- Kč s DPH

-          Kanalizace + likvidace septiku u kotelny ZŠ                                58 567,- Kč s DPH

-          Kanalizace + likvidace septiku u č.p. 145                                      41 883,- Kč s DPH

-          Oprava výpustního potrubí DN1000 z rybníka v Nasavrkách  116 305,- Kč s DPH

053/2007  Židle sokolovna

Rada města projednala a schválila nákup 250 ks židlí TAURUS od firmy DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř za cenu 460,- Kč s DPH za kus (celkem 115.000,- Kč).

Rada města dále projednala a schválila nákup, případně opravu stolů v sokolovně za cenu do 20.000,- Kč s DPH – bude upřesněna cena dle nabídky.

054/2007  Uzavření MŠ

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření mateřské školy od 16.7. 2007 do 31.8. 2007 z důvodu stavebních úprav.

055/2007  Závěrečný účet města a audit za rok 2006

Rada města projednala doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města za rok 2006 a zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2006.

056/2007  Výsledek hospodaření a audit Základní školy a Mateřské školy G. Jeníkov, příspěvkové organizace za rok 2006

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Golčův Jeníkov, příspěvkové organizace za rok 2006 – zisk ve výši 745,50 Kč a zprávu o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006.

 

057/2007  FRB

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dle směrnice č. 1/2006 tyto půjčky z FRB (zatím doručené žádosti):

 

JL

Ráj

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

7.2.

JZ

Mírová

250.000,-

Vestavba bytu do půdního prostoru

10.1.

ZS

Obora

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

25.1.

PP

Mírová

140.000,-

Obnova střechy starší 15 let (krytina i konstrukce)

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

24.1.

LV

Riegrova

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

19.2.

FS

Komenského

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

JM

Komenského

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

HT

Komenského

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

KH

Komenského

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

FR

Riegrova

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

18.3.

VV

Komenského

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

26.3.

MD

Nám. T.G.M.

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

10.4.

Komenského

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

13.4.

 

Žádosti jsou celkem za 780.000,- Kč. Zůstatek ve FRB je po vrácení půjčky cca 1.000.000,- Kč.

058/2007  Poptávka – klimatizace radnice

Rada města projednala a schválila realizaci akce „Klimatizace radnice“ firmou Kancel spol. s.r.o.  Golčův Jeníkov za nabídkovou cenu 196.729,50 Kč včetně DPH.

059/2007  Dopravní hřiště

Rada města vzala na vědomí, že městu nebyla poskytnuta účelová dotace na vybudování dopravního hřiště, protože v žádosti bylo uvažováno, že pozemek není a nebude oplocen, což je v rozporu se zásadami pro poskytnutí dotace.

060/2007  Vrácení bezúročné půjčky

Rada města rozhodla na základě § 2 odst. 1 písmeno i) zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení o vrácení půjčky 1.300.000,- Kč na účet SFRB.

061/2007  Předkupní právo

Rada města rozhodla na základě usnesení zastupitelstva č. 006/2007 ze dne 25.1.2007 a kupní smlouvou xxx ze dne xxx se město vzdává svého předkupního práva a souhlasí s prodejem parcely 826/13 a 1/7 parcely 826/10 a 826/16.

062/2007  Výběrové řízení na svozovou společnost

Rada města zvala na vědomí skutečnost, že výběrové řízení malého rozsahu nelze na svozovou společnost použít, protože překročíme limit daný z. 137/2006 Sb. pro služby (2.000.000,- Kč a min. 4 roky smlouva).

063/2007  Výměna bytu

Rada města projednala a schválila výměnu bytu paní Aleny Kortánové v 5. května č.p. 13,14 za byt paní Aleny Ulrichové v domě Žižkova č.p. 399.

064/2007  Školní areál – víceúčelové hřiště

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit koncepci rozvoje školního areálu. Rada požaduje vypracovat ještě jednu variantu řešení (bez dalších rezervy na učebny, místo nich tělocvična).

065/2007  DPS

Rada města projednala definitivní verze:

-          Kritérií pro posuzování o nájmu v domě s pečovatelskou službou.

-          Oznámení MÚ.

-          Ceníku úkonů.

-          Nájemného v DPS – 70 Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení těchto materiálů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta