Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 05 ze dne
28. března 2007

Přítomni:            5 členů RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

038/2007  Výběrové řízení na svozovou společnost

Rada města projednala a schválila vypsat výběrové řízení na firmu zajišťující pro město sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu včetně všech vytříděných složek – KO, plasty, papír, sklo bílé, skol barevné, tetrapack, a to ve variantě s uložením KO na skládce města a s uložením na skládce svozové firmy.

Rada města pověřila starostu zabezpečením výběrového řízení tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno v květnu.

039/2007  Výběrové řízení

Rada města projednala a schválila výběrová řízení malého rozsahu (ne dle z. 137/2006 Sb.) na tyto akce včetně zadávacích podmínek:

-          Úprava Havlíčkova náměstí

-          Chodník Ráj

O dodavateli rozhodne ZM dne 26.4.2007.

Akce „frézování vozovky u příčných prahů“ a „chodník Žižkova“ bude oceněn a domluven s vítězem předchozích akcí.

040/2007  DPS

Rada města projednala pracovní verze:

-          Kritéria pro posuzování o nájmu v domě s pečovatelskou službou.

-          Oznámení MÚ.

-          Ceník úkonů.

-          Nájemné v DPS.

041/2007  Smlouvy

Rada města projednala a schválila tyto smlouvy:

-          S Komorní filharmonií Vysočina na cyklus abonentních koncertů v kostele sv. Fr. serafínského.

-          Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 641/060/2006-07 s firmou Conner Východní Čechy (zajíždění spoje č. 22 linky 600960 do Nasavrk na 3 měsíce.

042/2007  Výměna bytu

Rada města projednala a schválila výměnu bytu paní Jaroslavy Ostrožské za byt paní Jaroslavy Němcové v domě 5. května čp. 192.

043/2007  Publikace Toulky nad Havlíčkobrodskem

Rada města projednala a schválila nákup 10 ks publikace Toulky nad Havlíčkobrodskem za cenu 390,- Kč za ks.

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta