Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 04 ze dne
7. března 2007

Přítomni:            5 členů RM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

029/2007  Příspěvek na studnu

Rada města projednala a schválila dle patných zásad příspěvek 20.000,- Kč na zkvalitnění vodního zdroje pro PK, Kobylí Hlava.

030/2007  Smlouvy

Rada města projednala a schválila smlouvu:

-          č. 261/06 s Architektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla Maléře Pardubice na autorský dozor stavby 21 bytových jednotek – Golčův Jeníkov – chráněné byty za cenu 79.790,- Kč.

-          dodatek smlouvy č. 2/2007 včetně přílohy č. 5 s firmou SOP Přelouč.

-          č. IE-12-2001218/VB/20 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele PK 433 v k.u. Nasavrky – kabelové vedení NN v obci Olšinky.

-          č. IV-12-2000641/VB/1 o zřízení věcného břemene na parcele 222/3 v k.u. Golčův Jeníkov – energetické vedení.

031/2007  Smlouva o pronájmu

Rada města projednala a schválila tyto smlouvy o pronájmu:

-          p.č. 1382/2 o výměře 474 m2 v k.u. Golčův Jeníkov panu FR,  Golčův Jeníkov.

-          Část p.č. st. 166 a p.č. 2171 o výměře celkem 5 m2 paní MCh, Pardubice.

-          p.č. 295/16 o výměře 266 m2 v k.u. Golčův Jeníkov panu JB,  Golčův Jeníkov.

032/2007  Prodej parcely 2186/3

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu prodat parcelu č. 2186/3 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 37 m2 panu MR, Golčův Jeníkov za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 4.440,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

033/2007  Úprava náměstí - Jednota

Rada města projednala a schválila záměr OVD Jednota Havlíčkův Brod opravit na své náklady část náměstí před nákupním střediskem OVD. Rada města souhlasí s investicí na pozemku města dle dokumentace města. Rada města schválila úpravu náměstí před nákupním střediskem, odstranění vývěsních desek a pokácení 3 javorů.

034/2007  Vodovodní přípojka Nasavrky

Rada města projednala a schválila umístění vodovodní přípojky na parcele 133/1 v k.u. Nasavrky – přípojka k RD čp. 20 paní JK, Kolín. Žadatelka musí o povolení jednat s VAK Havlíčkův Brod.

035/2007  Půjčky FRB

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dle směrnice č. 1/2006 tyto půjčky z FRB (zatím doručené žádosti):

 

JL

G.Jeníkov

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

7.2.

JZ

G.Jeníkov

250.000,-

Vestavba bytu do půdního prostoru

10.1.

ZS

G.Jeníkov

50.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

25.1.

P + P

G.Jeníkov

140.000,-

Obnova střechy starší 15 let (krytina i konstrukce)

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

24.1.

LV

G.Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

19.2.

FS

G.Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

JM

G.Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

HT

G.Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

KH

G.Jeníkov

30.000,-

Výměna oken a dveří domu staršího 10 let

27.2.

036/2007  Projekty EU

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu na zpracování projektu a žádosti o dotaci s ing. Vladimírem Písečným, Český Těšín.

Rada města dále doporučuje zastupitelstvu schválit a případně realizovat některé z těchto projektů:

-          Základní škola (pavilon, hřiště, tělocvična atd.)

-          Mateřská škola (ekologické vytápění, zateplení obvodového zdiva, fasáda)

-          Opravy místních komunikací

-          Vodovod Stupárovice, Sirákovice a kanalizace Stupárovice

-          Sběrný dvůr, rozšíření skládky, kompostárna atd. na Kobylí Hlavě

-          Koupaliště

-          Výstavní prostory v Goltzovy tvrzi

-          Sokolovna (přeměna na kulturní stánek)

-          Sportovní areál TJ Sokol u Rochoťáku

 

Pořadí akcí může být změněno dle vhodnosti a připravenosti akce. U některých akcí nebude město nositelem projektu.

037/2007  Stálá expozice na Goltovy tvrzi

Rada města projednala a schválila nákup vybavení do Goltzovy tvrze na zřízení stálé expozice města (projektor, el. plátno s dálkovým ovládáním, ozvučení, PC) od firmy Kancel s.r.o. Golčův Jeníkov. Cena 98.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta