Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 02 ze dne
24. ledna 2007

Přítomni:            5 členů RM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

013/2007  Rozpočet města

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet města na rok 2007.

014/2007  Dopravní hřiště

Rada města projednala a schválila záměr města vybudovat na tržišti dopravní hřiště a uložila starostovi vypracovat žádost na KÚ Vysočina. Realizace pouze v případě získání finančních prostředků.

015/2007  Nákup parcely 2126/21

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit nákup parcely 2126/21 o výměře 257 m2 v k.u. Golčův Jeníkov.

016/2007  Organizační řád

Rada města projednala a schválila organizační řád Městského úřadu Golčův Jeníkov.

017/2007  Smlouva

Rada města projednala a schválila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta