Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 13 ze dne
13. září 2007

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

115/2007  Kanalizace Havlíčkovo náměstí

Rada města projednala a schválila opravu kanalizace Havlíčkovo náměstí z důvodu opravy komunikace, opravu provede firma Lubomír Toman – inženýrské stavby, U Svatého Jána 3827, Havlíčkův Brod za cenu 290.780,- Kč.

116/2007  Úprava příčných prahů - Ráj

Rada města projednala a schválila úpravu příčných prahů v Ráji, úpravu provede firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, vysoké Mýto za cenu 180.475,- Kč za jeden příčný práh.

117/2007  Prodej části pozemku p.č. 67/3 v k.u. Sirákovice

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 67/3 v k.u. Sirákovice za 200,- Kč/m2.

118/2007  Spolupráce s městem Kosmonosy

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit spolupráci s městem Kosmonosy.

119/2007  Prodloužení linka 600960 spoj č. 22

Rada města projednala a schválila, že město bude prodloužení spoje č. 22 linky 600960 platit v rámci ostatní dopravní obslužnosti.

120/2007  Dopravní informace

Rada města vzala na vědomí informaci starosty o situaci a způsobu řešení křižovatky na obchvatu (Ledeč) a kruhové křižovatky u parku.

121/2007  Stavební parcely

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města prodat stavební parcely 2370/1, 2370/2 a 2370/3 v k.u. Golčův Jeníkov za cenu 200,- Kč/m2 (rozdělená parcela 2370 v Ráji).

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta