Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 12 ze dne
22. srpna 2007

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

101/2007  Výběrové řízení na provozovnu v č.p. 104

Zastupitelstvo města na základě výběrového řízení posoudila došlé žádosti a doporučuje zastupitelstvu schválit přidělení provozovny v čp. 104 paní KH, Vlkaneč.

102/2007  Prořez stromů

Rada města projednala a schválila prořez stromů v Sirákovicích panem Blažkem, Nasavrky za nabídkovou cenu 36.500,- Kč.

103/2007  Prezentace města - Helvich

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit prezentaci města ve skládačce firmy Helvich – čtvrtina strany za cenu 14.800,- Kč bez DPH.

104/2007  Příspěvek Diakonie Broumov

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit finanční příspěvek Diakonii Broumov, Husova 319, Broumov ve výši 5.000,- Kč.

105/2007  Kruhová křižovatka u parku

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dispoziční řešení křižovatky u parku – kruhová křižovatka zpracované Ing. Jaroslavem Kolmanem, Chotěboř.

106/2007  Nákup pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit nákup pozemků v Mírové ulici a V Zahradách – Za Pivovarem za 50,- Kč/m2 za pozemky v komunikaci.

107/2007  Další využití skládky

Rada města schválila vypracování studie dalšího využití skládky TDO Kobylí Hlava firmou ISES, s.r.o. za cenu 35.105,- Kč včetně DPH.

108/2007  Venkovní zahrádka

Rada města projednala a schválila umístění venkovní zahrádky o rozměrech 2,5x8 m před objektem firmy LANETE spol. s r.o., náměstí T.G.Masaryka 104, Golčův Jeníkov (viz situace).

109/2007  Plnění rozpočtu města k 31.7.2007

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit plnění rozpočtu k 31.7.2007 a rozpočtové změny č.1 až 6.

 

110/2007  DPS

Rada města vzala na vědomí informaci starosty o DPS:

111/2007  Prodej pozemku 1819/1

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku 1819/1 dle zásad prodeje - pronájem.

112/2007  Vyhlášky města

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášky 1/2007 až 5/2007.

113/2007  Smlouvy

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene ve prospěch distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle smlouvy č. IV-12-200643/VB/1.

114/2007  Výběrové řízení na garáž v Žižkově ulici

Zastupitelstvo města na základě výběrového řízení posoudila došlé žádosti a doporučuje zastupitelstvu schválit přidělení garáže v Žižkově ulici panu VV, G. Jeníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta