Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 11 ze dne
18. července 2007

Přítomni:           4 členové RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

093/2007  Výběrové řízení na garáž v Žižkově ulici

Rada města projednala a schválila vypsání výběrového řízení na garáž v Žižkově ulici – na tržišti.

094/2007  Smlouvy

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2000643/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. – elektrické vedení na pozemcích Za Pivovarem.

Rada města projednala a schválila smlouvu o provozování kanalizace se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

095/2007  Umístění satelitu na č.p. 774

Rada města projednala a schválila žádost pana MB o umístění antény satelitního přijímače na balkóně svého bytu. Anténa musí být umístěna na balkóně, bez žádného zásahu do fasády domu, či okna domu.

096/2007  Reklamní zařízení

Rada města projednala a schválila umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 2535/14 v k.u. Golčův Jeníkov – poutač firmy Vesna Liberec, spol. s r.o.

097/2007  LSPP

Rada města projednala a vzala na vědomí rozhodnutí zastupitelstva kraje, podle kterého bude od 1.1.2008 zajišťována LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho střediska LSPP pro děti a dorost a LSPP stomatologické v každém z okresů kraje. Zajištěním LSPP v našem okrese byla pověřena okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě.

098/2007  Oprava mostu na obchvatu

Rada města projednala a vzala na vědomí rozhodnutí krajského úřadu o uzavírce silnice I/38 od 11.9. 2007 do 11.10. 2007. Objížďka ve směru na Havlíčkův Brod přes Leštinu, Habry a ve směru na Čáslav po II/345, III/3456 a Jiráskovou ulicí na obchvat.

099/2007  Přidělení bytu

Rada města na základě doporučení bytového výboru přidělila byt č. 2 v ulici Za Pivovarem č.p. 774 v tohoto pořadí:

1)     H, Č, Golčův Jeníkov

2)     U, Podmoky

3)     L, Vilémov

 

100/2007  Prořez stromů

Rada města schválila prořez stromů po vichřici v Sirákovicích a v Golčově Jeníkově na tržišti. O konkrétních nabídkách rozhodne rada na dalších zasedáních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta