Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 10 ze dne
27. června 2007

Přítomni:           4 členové RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

088/2007  Výběrové řízení na č.p.104

Rada města projednala a schválila vypsání výběrového řízení na provozovnu polyfunkčním domě, Náměstí T.G. Masaryka 104.

089/2007  Smlouvy

Rada města projednala a schválila smlouvu o přenechání majetku č.60111/2007 s MPSV Praha – bezúplatné přenechání výpočetní techniky pracoviště hmotné nouze.

090/2007  Propagace města - vizitky

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit účast města na vizitkovém projektu firmy Agentura JITRO.

091/2007  Zástavní právo

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu zástavní právo na pozemky Za Pivovarem – zástavní právo ve prospěch hypoteční banky stavebníka.

092/2007  Nůžky Stupárovice

Rada města projednala a schválila zakoupení nůžek na plot za 2490,- Kč do SDH Stupárovice (uloženy u pana Šimůnka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta