Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 01 ze dne
10. ledna 2007

Přítomni:            5 členů RM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

001/2007  Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 614/2006 a to v maximální výši:

            člen rady:                  1 190+160=1 350,- Kč                    zaokrouhleno: 1 350,- Kč

            předseda výboru:    1 010+160=1 170,- Kč                    zaokrouhleno: 1 170,- Kč

            člen výboru:                800+160=   960,- Kč                    zaokrouhleno:    960,- Kč

            člen zastupitelstva     320+160=   480,- Kč                    zaokrouhleno:    480,- Kč

002/2007  Výše odměn uvolněných členů zastupitelstva

Rada města projednala a schválila výši odměn uvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 614/2006 a to od 1.1.2007:

 

            místostarosta:           uvolněn na 8 hodin, tj. 0,2 pracovního úvazku

                                 sloupec 2             18 200,-

                                 sloupec 9             11 940,-

                                                                  3 034,50

                                 §1 odst. 3               2 300,-

                                                               35 474,50             zaokrouhleno: 35 480,- Kč

                                                    Celkem při 0,2 úvazku:                            7 096,- Kč

           

starosta:                    uvolněn na celý pracovní úvazek          

                                 sloupec 2             25 110,-

                                 sloupec 9             11 940,-

                                                                  3 034,50

                                 §1 odst. 3               2 500,-

                                                               42 584,50             zaokrouhleno: 42 590,- Kč

003/2007  Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva při souběhu výkonu několika funkcí

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva při souběhu výkonu několika funkcí takto:

Měsíčně se vyplácí pouze jedna odměna, a to ta vyšší. Obě odměny se vyplatí pouze ty měsíce, kdy také zasedá příslušný výbor.

004/2007  Příplatek za vedení ředitele základní školy

Rada města stanovila dle organizačního řádu Základní školy a Mateřské školy Golčův Jeníkov, příspěvkové organizace a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce příspěvek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace ve výši 30% - 4. stupeň řízení.

005/2007  Smlouva s SOP Přelouč

Rada města projednala a schválila dodatek č. 1/2007 ke smlouvě č. 16/02 s SOP Přelouč.

006/2007  Pronájem pozemků

Rada města projednala a schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku:

p.č. 1438/2 o výměře 839 m2 a p.č. 1438/1 o výměře 1 240 m2 v k.u. Golčův Jeníkov panu LV, Golčův Jeníkov.

007/2006  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu:

  1. neschválit záměr prodeje parcely st. 83 o výměře 110 m2 dle nových zásad
  2. schválit prodej parcel 9/2 o výměře 320 m2 a 14/2 o výměře 31 m2 v k.u. Vrtěšice panu JP, Golčův Jeníkov za 50,- Kč/m2.
  3. udělit výjimku na prodej parcely 826/13 o výměře 893 m2 v k.u. Golčův Jeníkov pro pana LZ, Golčův Jeníkov.

008/2007  Úpravy Havlíčkova náměstí a chodník Ráj

Rada města projednala a schválila úpravy Havlíčkova náměstí a chodníku v Ráji.

009/2007  Petice

Rada města projednala petici občanů Jiráskovi ulice – omezení těžké dopravy touto ulicí. Rada rozhodla, že do vyřešení křižovatky na obchvatu se nebudou žádné úpravy realizovat.

010/2007  Žádost o umístění retardéru v Zahradách

Rada města projednala a neschválila umístění retardéru V Zahradách na základě žádosti místních obyvatel. Celá tato ulice bude v následujících letech kompletně rekonstruována na obytnou zónu a omezení průjezdu nákladní dopravy je již řešeno dopravními značkami.

011/2007  Svaz měst a obcí ČR

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit vstup města do Svazku měst a obcí ČR.

012/2007  Objekty a pozemky k prodeji

Rada města projednala a schválila tyto nemovitosti k oznámení o prodeji dle schválených zásad:

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta