Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednotka SDH

Jednotka SDH Golčův Jeníkov je zařazena jako JPO II/2

  • JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce
  • JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
  • Průměrná doba výjezdu JSDH Golčův Jeníkov se pohybuje kolem 3 minut
  • Jednotka SDH Golčův Jeníkov je předurčena k výjezdům na dopravní nehody a je zařazena v kategorii C
  • C – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou
    a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje. Je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní   třídy M (do 14 tun)
  • Vyhlášení poplachu jednotce probíhá prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS kraje Vysočina v Jihlavě. Ohlásit mimořádnou událost lze prostřednictvím národní telefonní tísňové linky 150 nebo čísla evropské tísňové linky 112
  • Poplach jednotce byl v dřívější době vyhlášen akusticky rotační sirénou umístěnou na střeše hasičské zbrojnice a radnice. V poslední době se od svolávání sirénou upouští a poplach se vyhlašuje pomocí SMS zprávy zaslané hasičům na mobilní telefon.  Současně s SMS je pomocí technologie AMDS  (AutomatedMessageDelivery Systém) prozváněn mobilní telefon a po přijetí hovoru je hasičům sdělena hlasová zpráva. Tato technologie výrazně urychluje výjezd jednotek SDH
  • Od vyhlášení poplachu má každý člen zásahové jednotky povinnost dostavit se do 5 minut do hasičské zbrojnice a vyjet k nahlášené události

 

Členové výjezdové jednotky

 

Dibelka Miroslav – Velitel družstva, nositel DT, obsluha MŘP a MrP

Dobrý Jan – Hasič, nositel DT

Dobrý Lukáš  – Strojník, nositel DT

Dospiva Aleš - Hasič, nositel DT, technik v CHTS

Halčín Tomáš - Velitel družstva, nositel DT, obsluha MŘP a MRP

Heřmánek Radek – Strojník, nositel DT

Houfek Josef - Hasič

Kubizňák Jiří - Velitel družstva, nositel DT, obsluha MŘP a MRP, zdravotník

Málek Miroslav - Strojník, nositel DT (Strojník HZS hl. m. Prahy)

Nohýnek Jiří - Strojník, nositel DT (Strojník HZS hl. m. Prahy)

Novák Jaroslav - Strojník, zdravotník, obsluha MŘP a MRP

Novák Vladimír – Velitel družstva, obsluha MŘP a MRP, nositel DT, zdravotník

Papoušek Zdeněk – Strojník, nositel DT

Petrus Jiří – Strojník, obsluha MŘP a MRP

Semerád Slávek – Strojník

Skalický Jan – velitel jednotky, nositel DT, obsluha MŘP a MRP a zdravotník (Hasič HZS hl. m. Prahy)

Steklý Martin – Strojník, Nositel DT

Šarf Miroslav - Strojník

Šoupal Pavel – Velitel družstva, nositel DT, obsluha MŘP a MRP, zdravotník

Vanc Jiří - Velitel družstva, nositel DT, obsluha MŘP a MRP