Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

                                                                                                                                           

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY

 

NOVÝ WEB ŠKOLY

 

nový web
 

 

Přeji milé jeníkovské škole vše dobré do nových časů.

Marie Jiroušková, ředitelka (do 31. 1. 2016)

 
 

UPOZORNĚNÍ

 

V případě výpadku internetu nelze zjistit počty objednaných jídel, a proto se v daný den bude vařit pouze oběd č. 1.

Pokud se na oběd č. 2 přihlásí méně jak 15 strávníků, není možné z ekonomických důvodů tento oběd vařit a bude se vařit pouze oběd č. 1.

 


 

Zápis z jednání SRPDŠ najdete zde.

 


 

UPOZORNĚNÍ

 

Od 1. 12. 2015 se změní cena obědů z důvodu zvyšování cen potravin.

Žádáme proto rodiče, aby si na svém účtu překontrolovali výši nastaveného limitu pro placení obědů.

 


 

NABÍDKA SVAČIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

Svačiny je možné objednat od 13. 11. 2015 osobně ve školní jidělně, e -mailem nebo telefonicky.

Bližší informace najdete v položce Školní jídelna.

 


 

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ PŘES INTERNET

 

Od 9. 11. 2015 je možné objednat a odhlásit obědy přes internet. Více informací naleznete v položce Školní jídelna.

 

 


 

Zahájení školního roku 2015/2016 bude 1. 9. 2015 v 8 hodin.

Rozmístění učeben najdete zde.

 

 


 

OZNÁMENÍ

 

Výsledky voleb do školské rady najdete zde.

Zákonní zástupci žáků mohou v případě potřeby kontaktovat své zvolené zástupce na uvedených adresách nebo číslech.

 

 


 

JAZYKOVÉ KURZY CAMBRIDGE ENGLISH 

 

Milí rodiče,
nabízíme jazykové kurzy Cambridge English pro děti od 3. do 9. třídy na naší škole s možností mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English YLE (Starters, Movers, Flyers) a KET v Havlíčkově Brodě. Kurzy jsou vedeny zajímavou formou a zaměřeny na získávání praktických jazykových dovedností: mluvení, poslech, čtení, psaní. Žáci budou  vedeni krok za krokem, aby v budoucnu složili i větší zkoušky bez stresu a získali certifikát, který jim pomůže při dalším vzdělávání a získávání práce.
Zveme Vás tímto na informační schůzku, která se bude konat 27. dubna v 17:00.

Bližší informace:

Prof. Jadranka Malcová
Evropské centrum jazykových zkoušek
Dolní 158
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 737 766 907

E-mail: havlickuvbrod@ap.elec.eu

Web: www.elec.eu

Vyzkoušejte předtestování ke zkouškám zdarma: www.testfest.cz

 LOGO

Informace pro rodiče a děti ohledně testů angličtiny Cambridge English a němčiny ÖSD 

 

Hlavní strana: http://www.testfest.cz
Přístup k testům: http://take.testfest.cz

Kategorie: Partnerské základní školy
Název školy: ZŠ Golčův Jeníkov

Klíč k zápisu pro žáky:  pa222word*  (nejlépe pro 7. – 9. ročníky)

Návod k použití a další informace: http://www.testfest.cz/manual

 

Další možnost testování  je na adrese cambridgeenglish.org/exams - bez klíče k zápisu  -  (pro všechny ročníky)

 

 


 

UPOZORNĚNÍ

 

            Během školního roku 2014/2015 budou probíhat rozsáhlé stavební práce v areálu školy. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy i školní jídelny bude zajištěn. Aktuální provozní změny vyhrazeny.

         Žáci byli 1. 9. 2014 svými třídními vyučujícími poučeni o bezpečnosti:

 

plně dodržovat pokyny vyučujících

v areálu školy se během vyučování pohybovat pouze pod dozorem vyučujících

nevstupovat na ohrazené stanoviště

nezdržovat se v blízkosti stavebních strojů

nevšímat si cizích osob, nekontaktovat se s nimi

ihned po vyučování opustit areál školy

při příchodu do školy a odchodu ze školy se bezpečně pohybovat po přístupových cestách

žáci z Golčova jeníkova budou ráno docházet ke škole až mezi 7:15 - 7:30, dojíždějící budou čekat v učebně v přízemí jako dosud

 

 


 

Pobočka ZUŠ Světlá nad Sázavou v Golčově Jeníkově

přijímá žáky do nového školního roku 2015/2016

v následujících oborech:

PHV – přípravná hudební výchova (pro budoucí předškoláky a žáky 1. třídy) a Hra na klavír, Hra na akordeon, Hra na EKN – el. klávesové nástroje, Hra na kytaru, Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na bicí nástroje, Pěvecká hlasová výchova a studium výtvarného oboru.

Bližší informace vám rádi podáme v pobočce ZUŠ (nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle: 737 710 312, v odpoledních hodinách).

                                 Mgr. Olga Fialová, Dis., vedoucí učitel pobočky ZUŠ

 

 

 


 

 

HALÓÓÓ, HALÓÓÓ!

 

Vyzýváme všechny naše šikovné žáčky a žáky, kteří se chtějí a mají čím pochlubit. Zasílejte nám své výtvarné práce, výtvory šikovných rukou a ručiček, nápady chytrých hlav a hlaviček (hádanky, kvízy, hlavolamy, křížovky), literární díla a dílka (básně, písně, příběhy, zamyšlení, postřehy), fotografie a videa. Rádi je zveřejníme na těchto stránkách.

Na vaše příspěvky se těšíme na adrese moravcova.marketa@centrum.cz.

 

 

 

 
 
 
 
 

AKTUALITY ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

 

V lednu sníh i mráz – všechny těší nás

Na začátku nového roku ještě u nás doznívala vánoční nálada. Povídali jsme si o Tříkrálové sbírce, jak taková sbírka probíhá a k čemu slouží vybrané peníze. Každý si vyrobil královskou korunu a také jsme si zazpívali nejznámější koledu My tři králové jdeme k vám.

I letos k nám pedagogická škola vyslala svou studentku na praxi. Eva s námi prožila hezkých čtrnáct dní. Povídala si s námi o tom, jak máme pečovat o sebe, své zdraví, jaké potraviny jsou pro nás vhodné a kterým se máme vyhýbat. Připravila si pro nás hezkou soutěž, vyráběli jsme, malovali a shlédli představení s názvem Vaření Davida Mudruňky.

Největší radost nám udělalo počasí se sněhovou nadílkou, a tak jsme sníh užívali na ledové klouzačce za školní družinou.

                                                                                            Irena Kratochvílová

Družina     Družina     Družina

Družina     Družina     Družina

Více fotografií najdete zde.

 


 

Žáci 5. a 6. třídy na horách

V pátek 15. 1. 2016 odvezl autobus naše žáky do zasněžených Orlických hor. V Jedlové na ně čekala roubená chalupa Lenka, kde někteří usínali poprvé bez maminky. Naši malí lyžaři byli senzační - samostatní, všichni se naučili lyžovat a také pomáhat a fandit druhým. Ráno nabírali energii při hudbě na rozcvičkách a protahovali si unavená tělíčka. Naopak večer hráli společenské hry. Velmi zajímavá byla beseda se členem horské služby. Paní učitelka první večer vyprávěla pověst o Rampušákovi a Kačence, pánech Orlických hor. Děti skládaly básničky a malovaly Rampušáka. Pobyt na čerstvém vzduchu nám všem prospěl. Dobře se nám spalo a ráno se nechtělo z pelíšků. Co dětem doma chybělo? Sníh na koulování. Tak si ho užily tady. Občas si musely také uklidit, protože se ráno bodoval pořádek na pokojích (odpoledne ani večer by to na pochvalu někde už moc nebylo). Většina dětí se po týdnu zimních radovánek těšila domů, ale zároveň se jim nechtělo z hor odjíždět. .

                                                                                            L. Klempířová

Lyžařský kurz     Lyžařský kurz​    Lyžařský kurz

Lyžařský kurz     Lyžařský kurz     Lyžařský kurz

Více fotografií najdete zde.

 


 

Vánoční pohádky v MŠ

Jako každý rok v předvánočním čase se děti těší na společně prožité chvíle s rodiči a příbuznými. Nemohou se dočkat, až si s nimi něco vyrobí či jim předvedou, co se již naučily. A protože pohádka rozvíjí představy a fantazii a obohacuje svět dětí, nesly se prosincové třídní schůzky právě v duchu vánočních pohádek. Každá třída měla svůj vlastní scénář. Malé Žabičky zdobily s rodiči perníčky a předvedly tanečky. Děti ze třídy Sluníček se proměnily ve sněhobílá kůzlátka, v Beruškách se jakoby mávnutím kouzelného proutku z dětí stali pracovití trpaslíci a u Motýlků zavládla modrá nálada ve šmoulí vesnici. Rozdělovaly se role, vymýšlely se dialogy a monology. Pohádky vznikaly pozvolna, postupně jsme je poskládali jako mozaiku, doplnili jsme je o písničky, společně jsme vyrobili kulisy a rodiče pomohli s výrobou kostýmů. Malým hercům se vše podařilo. Pohádky měly úspěch a vydání mnoha úsilí dětí se zúročilo. Odměnou dětem byla veliká návštěvnost z řad rodičů a příbuzných. V pondělí 14. 12. jsme pohádky ještě zahráli před publikem dětí ZŠ. Tato dětská dramatika vnesla do vzdělávacího procesu další rozměr spojený s citovým prožitkem a potěšením ze vzájemné spolupráce.

                                                                            V. Vlčková

Vánoční pohádky v MŠ     Vánoční pohádky v MŠ     Vánoční pohádky v MŠ

Vánoční pohádky v MŠ     Vánoční pohádky v MŠ     Vánoční pohádky v MŠ

 


 

A jaký byl Advent v MŠ?

Byl plný příprav a očekávání. Zdobilo se, vyrábělo se, tancovalo se, zpívaly se koledy, peklo se, zapalovaly se adventní svíčky a každý se těšil na Ježíška, který opravdu přišel a něco dětem pod stromeček nadělil, ale neviděli jsme ho. Přišel také Mikuláš a toho jsme viděli. Dětem nadělil dobroty a děti mu za ně zazpívaly a poděkovaly.

                                                                                            V. Vlčková

Advent v MŠ         Advent v MŠ

Více fotografií najdete zde.

                    


 

 

Listopad-lísteček nám na  dlaň spad a v prosinci zas nastává vánoční čas

Listopad byl zahájen JABLKOVÝM TÝDNEM. Kdo chtěl, přinesl si dvě jablka. Vyhlásili jsme soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO a o NEJVĚTŠÍ JABLKO. Společně pak byl vyhodnocen vítěz v každém oddělení....GRATULUJEME!!!!

Celý týden děti vyráběly jablíčka nejrůznější technikou - kašírovaná, vyšívaná, malovaná nebo z vlny. Povídali jsme si o tom, proč jsou jablka pro nás a naše zdraví důležitá, co všechno o tomto ovoci víme a také jsme četli příběhy a pohádky. Jablka nechyběla ani v soutěžích nebo při tanci. Na závěr jsme si pak jablíčka rozpekli a moc si na nich všichni pochutnali.
Prosinec byl v naší školní družině ve znamení adventu a příprav na vánoční svátky. Začali jsme výrobou čertíků, andělíčků i Mikulášů. Při vycházkách jsme obdivovali krásně vyzdobené náměstí, vánoční strom a okna rodinných domů. Děti se podílely na výzdobě chodeb před školní družinou. Hvězdy ze svačinových sáčků se povedly opravdu všem! Nezapomněli jsme ani na vánoční stromečky, betlém nebo přáníčka pro naše nejbližší. Když za oknem začal poletovat první sníh, každý z nás se radoval, ale malí sněhuláčci, které děti vyrobily, hned roztáli. Druhý den jsme proto vytvořili sněhuláky ze dřeva. Poslední týden před vánočními svátky to v družině zavonělo vanilkou...vlastnoručně upečené rohlíčky byly výborné.


PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ A ÚSPĚSNÝ ROK 2016!!!!!

                                                                                                       vychovatelky ŠD

družina     družina     družina

družina     družina     družina

družina     družina     prosinec

prosinec

Další fotografie najdete zde.

 


 

Sbíráme víčka


Čtvrťáci se opět letos zapojili do sběru víček pro Matěje. První pytel odevzdali již před Vánocemi. Ve sběru budou pokračovat i nadále. Přidáte se k nám?

                                                                                     L. Klempířová

Sběr víček     Sběr víček     Sběr víček

 

 


 

 

Mikuláš, čerti a andělé

 

čerti     čerti

 


 

Adventní věnce


V posledním listopadovém týdnu žáci prvního stupně vyráběli překrásné adventní věnce. Nejmladším pomáhali starší spolužáci z 8. tříd, děti 3., 4. a 5. ročníku tvořily samy. A tradiční adventní dekorace se velice povedly.

                                                                                     L. Klempířová

Adventní věnce    Adventní věnce    Adventní věnce

Adventní věnce

Další fotografie najdete zde.

 


 

 

7. A v hodině výtvarné výchovy vyráběla adventní věnce

adventadventadvent

adventadvent

 


 

Plavání

Žáci čtvrtých tříd se od září do listopadu účastnili plaveckého kurzu konaného v havlíčkobrodském bazénu. Zdokonalili se v plaveckých dovednostech, soutěžili a hráli si ve vodě.

                                                                            L. Klempířová

Plavání     Plavání     Plavání

Další fotografie najdete zde.

                    


 

Učíme se společně, pomáháme si navzájem


"Společné učení deváťáků se čtvrťáky?" Někdo by si to nedovedl ani představit. Vyzkoušeli jsme si výuku v předmětu Člověk a jeho svět. Společně jsme prováděli chemický pokus krystalizace soli kamenné. "Jak se nám to povedlo?" To uvidíte za dva měsíce.

                                                                                     A.Víšková

Projekt     Projekt     Projekt

 


 

 

Halloween a Dušičky

Žáci 5. třídy přichystali pro své mladší spolužáky z 1. stupně hravé a trochu strašidelné dopoledne. Děti pekly se svými učitelkami vynikající perníky, na kterých si hned pochutnaly, soutěžily a vyráběly strašidla. Páťáci si dali záležet na přípravě a všichni byli velmi spokojeni.

                                                                                     L. Klempířová

Halloween    Halloween    Halloween

Halloween    Dušičky

Další fotografie najdete zde.

 


 

 

Halloweenské radovánky v MŠ


"Nezbedná strašidýlka", tak zněl název jednoho z podzimních vzdělávacích bloků. Motivací a navozením atmosféry se stal příběh "Nezbedná strašidýlka". Z tohoto textu vše vyplývalo. Společně jsme si vyzdobili školku netopýry, pavoučky s pavučinami, duchy, dýněmi, nechyběl ani strašidelný hrad. Také jsme si zazpívali tajemné písničky, procvičovali krátké básničky, tančili, prolézali strachovým pytlem. Školka se rozsvítila lucernami, které děti společně s rodiči vyrobili. Během tohoto tématu se děti seznámily s Halloweenem a jeho zvyky. Vyvrcholením byla celoškolní akce "Polštářové radovánky", kde se zapojili i rodiče a vše skončilo tradičním lampionovým průvodem. Tento blok přispěl k rozvoji prožitkového učení, představivosti, fantazie dětí.

                                                                                      V. Vlčková

Halloween     Halloween     Halloween

Příběh "Nezbedná strašidýlka" si můžete přečíst zde.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 


 

 

Říjen změnil čas - přioblékl nás


V měsíci říjnu nás už navštívil opravdový podzim. K němu patří barevné listy. Letošní bohatá nadílka přírody je vděčným materiálem pro naši tvorbu. S barevnými lístky jsme si krásně pohráli. V naší galerii najdete spoustu hezkých obrázků, které jsme vytvořili. Koncem měsíce byla naše chodba před školní družinou trochu strašidelná. Mohli jste tu vidět strašidýlka, netopýry i duchy. Počasí přálo našemu sportování, pobytu za školní družinou a v přírodě, kde jsme pozorovali, jak se příroda na podzim mění. Při nepřízni počasí jsme zhlédli divadelní loutkové představení, které si pro nás pečlivě připravil David Mudruňka. Velice děkujeme.

                                                                                                 I. Kratochvílová

říjen     říjen     říjen